Welkom op de website van Wijkcentrum Over-Noord

Sinds 2010 heeft Breukelen Noord een eigen wijkcentrum Over-Noord.
Dit Wijkcentrum wil een ontmoetings- en activiteiten centrum zijn voor alle wijkbewoners met als doel de leefbaarheid en sociale samenhang voor zowel jonge
als oudere wijkgenoten middels het organiseren van activiteiten te verbeteren.

Op deze website is te zien wat door bewoners voor bewoners in Breukelen Noord wordt georganiseerd.

U bent van harte welkom: Over-Noord is er voor u!

Wijkcentrum Over-Noord
Vrijheidslaan 4 Breukelen
Telefoon: 0346-751840
KvK: 51449404

Beste wandelaars,

Ik heb besloten per onmiddellijk te stoppen als wandelbegeleider bij Ommetje Breukelen.
Sinds begin 2016 had ik mijn wandelochtenden al teruggebracht naar max. 2 à 3 per maand, o.a. vanwege mijn werkkring van drie dagen per week.
Nu ga ik dit helemaal afbouwen, zodat ik meer tijd heb voor mezelf.
Ik wens jullie nog heel veel fijne wandelingen!
We komen elkaar vast nog weleens tegen in Breukelen.

VliegerWandelingen
Met het plannen en organiseren van langere (bos)wandelingen en wandeluitstapjes op bijv. dinsdagen en zaterdagen ga ik gewoon door.
Je kunt je aanmelden voor mijn wandelplannen-nieuwsbrief.

Het ga jullie allemaal goed! Groetjes, Caroline de Vlieger

Meer weten

In het voor- en najaar worden in het wijkcentrum Over-Noord lezingen georganiseerd. Actuele onderwerpen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, worden onder de loep genomen door een ter zake deskundige. Daarbij gaat het vooral om kennisoverdracht. Ook ruimen we tijd in voor lezingen die een informatief karakter hebben. De onderwerpen worden aangekondigd in de nieuwsbrief, de website en de locale kranten.
Als u een lezing of presentatie wilt verzorgen, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar overnoord@gmail.com onder vermelding van het onderwerp dat u wilt behandelen.
Voor het komende seizoen is een vijftal avonden gereserveerd. Nadere informatie volgt.
De avonden worden georganiseerd door Gerard van den Berg en Cees Samsom.
contactpersoon Gerard van den Berg email: gb.berg@kpnmail.nl

Inhoud syndiceren