Lezingen

Meer weten

In het voor- en najaar worden in het wijkcentrum Over-Noord lezingen georganiseerd. Actuele onderwerpen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, worden onder de loep genomen door een ter zake deskundige. Daarbij gaat het vooral om kennisoverdracht. Ook ruimen we tijd in voor lezingen die een informatief karakter hebben. De onderwerpen worden aangekondigd in de nieuwsbrief, de website en de locale kranten.

Als u een lezing of presentatie wilt verzorgen, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar overnoord@gmail.com onder vermelding van het onderwerp dat u wilt behandelen. Voor het komende seizoen is een vijftal avonden gereserveerd. Nadere informatie volgt. De avonden worden georganiseerd door Gerard van den Berg en Cees Samsom.

contactpersoon Gerard van den Berg email: gb.berg@kpnmail.nl