Contactadressen Wijkcentrum

Bestuur ‘Wijkcentrum Over-Noord’
secretaris: Nel Hartmann, minel1951@kpnmail.nl
penningmeester: Jan Kistemaker, jan.kistemaker@hetnet.nl
lid: Michael Hartmann, minel1951@kpnmail.nl
lid: Hans Cabo, cabohl42@gmail.com

Dagelijks Bestuur ‘Wijkcentrum Over-Noord’
Michael Hartmann, minel1951@kpnmail.nl (voorzitter)
Jan Kistemaker, jan.kistemaker@hetnet.nl
Arthur van Asdonck, ahasdonck@ziggo.nl

Activiteitencommissie
Coördinator activiteiten: Arthur van Asdonck, ahasdonck@ziggo.nl
Coördinator vrijwilligers: Erna Bloemhard, erna.bloemhard@kpnmail.nl

Vacature

Website
Eindredactie: Michael Hartmann, minel1951@kpnmail.nl
Webmaster: Aart Reitsma, aart.scheendijk@wxs.nl

Sponsoring
Contactpersoon: Michael Hartmann, minel1951@kpnmail.nl

Nieuwsbrief

Eindredactie, vormgeving en uitvoering Nel Hartmann minel1951@kpnmail.nl

Verhuur
Contactpersoon: Hans Cabo, cabohl42@gmail.com, 06-50406896

Whatsapp Buurtpreventie
Contactpersoon: Leo Bloemhard, leo.bloemhard@kpnmail.nl

Vacatures
Contactpersoon: Michael Hartmann, minel1951@kpnmail.nl

Wijkcommissie Over-Noord
Secretaris: Leo Bloemhard, leo.bloemhard@kpnmail.nl

Adres wijkcentrum Over-Noord
Vrijheidslaan 4
3621 HH Breukelen
KvK: 51449404
tel: 0346-263800

Algemeen emailadres Over-Noord: overnoord@gmail.com
Website: www.over-noord.nl

Wifi aanwezig