Dagelijks Bestuur Wijkcentrum

De activiteiten van het wijkcentrum Over-Noord zijn ondergebracht in een Stichting. Deze stichting met de naam ‘Beheerstichting Over-Noord Breukelen’ is opgericht in maart 2012.

Doel
1 – het beheren en exploiteren van een wijkontmoeting- en activiteitencentrum in Breukelen Noord;
2 – het organiseren en/of mogelijk maken van activiteiten; om daardoor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk Breukelen Noord te verbeteren
3 – het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Samenstelling Dagelijks Bestuur
Michael Hartmann (voorzitter)
Jan Kistemaker
Arthur van Asdonck (coördinator Activiteitencommissie)
Erna Bloemhard (coördinator vrijwilligers)