Nieuwsbrief

  1. De elektronische nieuwsbrief van wijkcentrum Over-Noord verschijnt aan het einde van de maand. Deze nieuwsbrief wordt elektronisch
    naar ongeveer 450 adressen in Breukelen verstuurd.

Wilt u een stukje plaatsen in de nieuwsbrief dan kunt u dat sturen naar overnoord@gmail.com
of naar Nel Hartmann , minel1951@kpnmail.nl

    • Bijlage: