WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp Groep Buurtpreventie Breukelen Noord is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden!

Burgers zijn de oren en de ogen van de wijk. Zij weten als geen ander wat de normale gang van zaken zijn binnen hun straat en zien en horen ook snel wanneer dat afwijkt. De WhatsApp Groep Breukelen Noord is opgericht om te reageren als de situatie in de straat afwijkt van de normale gang van zaken. Vindt U het ook belangrijk dat de veiligheid in uw wijk optimaal blijft? Geef u dan op voor de WhatsApp Groep Buurtpreventie Breukelen Noord en draag een steentje bij zodat de veiligheid in uw omgeving gewaarborgd blijft! Heeft u interesse?

Meldt u zich aan bij WhatsApp Buurtpreventie Groep Breukelen Noord! Stuur uw naam en e-mail naar: wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl

 

Bijlage