Ontmoetings- en activiteiten centrum

Welkom op de website van Wijkcentrum Over-Noord

Sinds 2010 heeft Breukelen Noord een eigen wijkcentrum Over-Noord. Dit Wijkcentrum is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor alle wijkbewoners met als doel de leefbaarheid en sociale samenhang voor zowel jonge als oudere wijkgenoten verbeteren door het organiseren van activiteiten.

Op deze website ziet u wat de bewoners voor bewoners in Breukelen Noord organiseren.

Elke dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 uur gezellige inloopochtend met gratis koffie/thee. Tevens is dan de bibliotheek geopend. 

In september 2021 starten alle activiteiten weer (indien de Corona/Covid-19-regelgeving dit toelaat).

Over-Noord is er voor u!

Benieuwd naar de laatste nieuwsbrief? Kijk dan: hier

Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief en heeft u interesse? Mail dan naar o.v.v. abonnement op nieuwsbrief Over-Noord.