Ontmoetings- en activiteiten centrum

Welkom op de website van Wijkcentrum Over-Noord

Sinds 2010 heeft Breukelen Noord een eigen Wijkcentrum Over-Noord. Dit Wijkcentrum is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor alle wijkbewoners met als doel de leefbaarheid en sociale samenhang voor zowel jonge als oudere wijkgenoten verbeteren door het organiseren van activiteiten. Op deze website kunt u zien wat ons team organiseert voor bewoners van Breukelen, zoals elke dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 uur de gezellige inloopochtend met gratis koffie/thee. Tevens is dan de bibliotheek geopend. Kijk voor meer informatie naar de activiteiten. Over-Noord is er voor u!

Uiteraard zijn in Wijkcentrum Over-Noord de coronamaatregels die vanuit de overheid worden gegeven van toepassing Naar aanleiding van de coronapersconferentie van 26 november jl. hanteren wij de volgende coronaregels: een ieder die het Wijkcentrum betreedt, dient volgens het 3G-model het volgende bewijs te kunnen overleggen: vaccinatiebewijs (per QR-code, papieren bewijs van vaccinatie) of een negatief testbewijs niet ouder dan 24 uur dan wel herstelbewijs dat niet ouder mag zijn dan 365 dagen). Kunt u dit niet overleggen, moeten we u helaas de toegang ontzeggen. We moeten de anderhalve meter maatregel weer toepassen hetgeen inhoudt dat we maximaal 15 mensen binnen mogen laten. Ook het mondkapje moet weer op behalve als u op uw plaats zit. Tevens moeten wij ons Wijkcentrum vanaf 17.00 uur tot 05.00 uur sluiten. Dat houdt in dat er na 17.00 uur geen activiteiten mogen plaatsvinden.
We doen dit voor u en onze gezondheid!

Benieuwd naar de laatste nieuwsbrief? Kijk dan: hier
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief en heeft u interesse? Mail dan naar o.v.v. abonnement op nieuwsbrief Over-Noord.