Ontmoetings- en activiteiten centrum

Bridge

Bridgen op zondagmiddag

In de maanden september t/m april wordt er elke 2e zondag van 13.15 uur tot ca. 16.00 uur in een ontspannen sfeer gebridged in Wijkcentrum Over-Noord.
Zonder vast bridgepartner kunt u rond 13:15 uur gewoon binnen lopen en het lot uw bridgepartner laten bepalen.
Als u met een vaste partner wilt spelen, kunt u zich tot en met de zaterdag ervoor opgeven via .

Kosten deelname: € 2,00 incl. koffie of thee.