Ontmoetings- en activiteiten centrum

Klassieke muziek

Helaas is Peter Roovers gestopt met deze activiteit. Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om deze activiteit naar eigen invulling een herstart te geven. Heeft u interesse? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een email aan .

Wij hopen snel weer invulling aan deze activiteit te kunnen geven.