Ontmoetings- en activiteiten centrum

Klassieke muziek

Helaas is deze activiteit gestopt door het ontbreken van een initiatiefnemer . Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om deze activiteit naar eigen invulling een herstart te geven. Heeft u interesse? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een email aan .

Wij hopen snel weer invulling aan deze activiteit te kunnen geven.