Bestuur Wijkcentrum Over-Noord

De activiteiten van het wijkcentrum Over-Noord zijn ondergebracht in een Stichting. Deze stichting met de naam ‘Beheerstichting Over-Noord Breukelen’ is opgericht op 9 december 2010.

Doel
1 – het beheren en exploiteren van een wijkontmoeting- en activiteitencentrum in Breukelen Noord
2 – het organiseren en/of mogelijk maken van activiteiten; om daardoor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk Breukelen Noord te verbeteren
3 – het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Marcel Rademaker (voorzitter)
Jan Kistemaker (penningmeester)
Ineke van Rossum, Spruit (secretaris)
Nel Hartmann (lid)
Truus de Bruin (lid)