Historie Noord

Historie van Breukelen Noord

Was tot de beginjaren zestig van de vorige eeuw de Schepersweg nog een zandpad, vanaf de zestiger jaren groeide de straat uit tot een brede toegangsweg voor de Breukelse nieuwbouwwijk Noord, met hoge en lage flats, koop- en huurwoningen.

In 40 jaar groeide de wijk gelegen tussen de Vecht en het Amsterdam Rijnkanaal en tussen de Eendrachtlaan en het bos van Over Holland uit tot een gevarieerde woonwijk: de flats en laagbouw hadden door het huurbeleid een enorme aantrekkingskracht op de mensen van onder anderen radio en televisie, Shell en Defensie. Niet voor niets wordt een van de flats de ‘pettenflat’ genoemd! Velen wonen nog steeds in Noord. De vele woonerven, met ruim groen en veel speelgelegenheden maken de woningen nog steeds populair bij jonge gezinnen.

Ook wat nationaliteiten betreft is Breukelen Noord een wijk met veel variatie. Een bijzondere plek wordt sinds 1964 ingenomen door de Molukse gemeenschap. Er is veel gesproken en nog steeds over onze wijk Breukelen Noord.

(tekst Irma Gondrie)