Ontmoetings- en activiteiten centrum

Bestuur Wijkcentrum Over-Noord

De activiteiten van het Wijkcentrum Over-Noord zijn ondergebracht in een Stichting. Deze stichting met de naam ‘Beheerstichting Over-Noord Breukelen’ is op 9 december 2010 opgericht .

De Stichting beheert en exploiteert het Wijkcentrum Over-Noord in Breukelen Noord en verbetert daardoor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk Breukelen Noord.
Activiteitenbegeleiders organiseren met behulp van vrijwilligers de activiteiten in het Wijkcentrum Over-Noord.
We bieden tevens de mogelijkheid voor verhuur van Wijkcentrum Over-Noord aan derden voor diverse doeleinden.

Het bestuur bestaat uit:
Marcel Rademaker (voorzitter)
Jan Kistemaker (penningmeester)
Truus de Bruin (coördinator activiteiten)
Djoemirah de Vette (secretaris)