Gemeente Links

Gemeente Stichtse Vecht

Breukelen Noord is een wijk van Breukelen en Breukelen is één van de twaalf kernen van de gemeente Stichtse Vecht.

Naast de algemene nummers heeft Breukelen nog een eigen bezoekadres politie.

t.w. Brouwerij 11, 3621AD Breukelen maandag, dinsdag en donderdag 09.00 – 13.00 uur

Wijkagent is mevrouw Nadya Kihel

Adressen en belangrijke telefoonnummers:

Alarmnummer (als elke seconde telt) politie, brandweer, ambulance 112

In niet levensbedreigende situaties

Politie, brandweer, ambulance : 0900 8844

Meldt Misdaad Anoniem : 0800 7000

Burgernet : 0800 0011

Dierenambulance Stichtse Vecht 030 2513372

Telefonische hulpdiensten :

Kindertelefoon(gratis) : 0800 0432

Korrelatie(€ 0,15 p.m.) : 0900 1450

Gemeente Stichtse Vecht

Endelhovenlaan 1 Maarssen Postadres: Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Telefoon: 140346 e-mail: info@stichtsevecht.nl

Gemeentegids: www.stichtsevecht.SmartMap.nl

55+ informatiegids voor senioren en hun mantelzorgers

www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/informatiegi…

Voor Breukelen van belang:

Gebiedsregisseur en – medewerker leefbaarheid en veiligheid

Ger-Jan Marsiljé, Gebiedsregisseur Breukelen, Kockengen, Nieuwer ter Aa

Mail: Ger-Jan.Marsilje@stichtsevecht.nl

Telefoon: 0346 254028

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Postbus 1212, 3600BE Maarssen

WMO-loket(wet maatschappelijke ondersteuning)

wmo@stichtsevecht.nl : tel. 140346

Brandweerkazerne

Brouwerij 5

3621 AD Breukelen : 0900 266530

Wijkcentrum Over-Noord

overnoord@gmail.com

Graag Gedaan

maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur : graaggedaan@stichtingtympaan.nl

0346 263800