Ontmoetings- en activiteiten centrum

Gemeente Links

Gemeente Stichtse Vecht

Breukelen Noord is een wijk van Breukelen en Breukelen is één van de twaalf kernen van de gemeente Stichtse Vecht.

Naast de algemene nummers heeft Breukelen nog een eigen bezoekadres politie.
t.w. Brouwerij 11, 3621AD Breukelen maandag, dinsdag en donderdag 09.00 – 13.00 uur
Wijkagent is mevrouw Nadya Kihel

Adressen en belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer (als elke seconde telt) politie, brandweer, ambulance 112

In niet levensbedreigende situaties
Politie, brandweer, ambulance : 0900 8844
Meldt Misdaad Anoniem : 0800 7000
Burgernet : 0800 0011
Dierenambulance Stichtse Vecht 030 2513372

Telefonische hulpdiensten :
Kindertelefoon(gratis) : 0800 0432
Stichting Korrelatie(€ 0,15 p.m.) : 0900 1450

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1 Maarssen Postadres: Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
Telefoon: 140346 e-mail: 
Gemeentegids: www.stichtsevecht.SmartMap.nl
55+ informatiegids voor senioren en hun mantelzorgers
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1963/ondersteuning-voor-mantelzorgers/

Voor Breukelen van belang:
Gebiedsregisseur en – medewerker leefbaarheid en veiligheid
Ger-Jan Marsiljé, Gebiedsregisseur Breukelen, Kockengen, Nieuwer ter Aa
Mail: 
Telefoon: 0346 254028
Aanwezig op maandag t/m donderdag
Postbus 1212, 3600BE Maarssen
WMO-loket(wet maatschappelijke ondersteuning)
 : tel. 140346

Brandweerkazerne
Brouwerij 5
3621 AD Breukelen : 0900 266530

Wijkcentrum Over-Noord

Graag Gedaan
hulpdienstgraaggedaan.nl
boodschapen, vervoer en begeleiding, klusjes en informatie

0346 26 38 00

Stichting Welzijn Stichtse Vecht
welzijnsv.nl

0346 29 07 10