Ontmoetings- en activiteiten centrum

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwillige begeleiders voor nieuwe dan wel bestaande activiteiten.

Specifiek:
Wij zijn op zoek naar koks voor de schuif-es-aan. zie activiteit Schuif-es-aan
Initiator nieuwe activiteiten: Ben je bekend met activiteiten die gehouden worden in wijkcentra dan wel
dorpshuizen? Of heb je zelf ideeën voor een nieuwe activiteit in ons
wijkcentrum? Neem dan contact op met Truus de Bruin via email
activiteiten@over-noord.n
Overige vacatures:
Assistent(e) activiteitenbegeleid(st)er: wilt u wel een activiteitenbegeleider assisteren? Meldt u dan aan als vrijwilliger en kijk met de activiteitencoördinator naar een activiteit wat bij u past.
Stuur een mail naar Truus de Bruin via email of loop op dinsdag binnen tijdens de koffie-inloopmorgen van 10.00 tot 11.30.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie?
Neem dan contact op met Marcel Rademaker via email: . U kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen op onze dinsdag inloopochtend van 10.00 tot 11.30 uur waar meestal een bestuurslid aanwezig is om u te woord te staan.

Wij horen graag van u!