Ontmoetings- en activiteiten centrum

Sponsoring/Donatie

Zowel de Beheerstichting als het Wijkcentrum Over-Noord draait geheel met vrijwilligers. Ook hanteren wij low-budgetprijzen voor sociale activiteiten, koffie/thee, etc. Daarom is sponsoring of donatie van harte welkom.

Momenteel wordt het wijkcentrum gesponsord door:

Donatie

Wilt u een donatie doen en op die manier vriend van het Wijkcentrum zijn? Dan kan dat door uw gift te storten op het bankrekeningnummer NL05RABO0159586402 t.n.v. Beheerstichting Over Noord o.v.v. donatie. Wij zijn blij met elk bedrag en danken u hiervoor hartelijk.