Contactadressen Wijkcentrum

Bestuur ‘Wijkcentrum Over-Noord’

voorzitter: Marcel Rademaker m.p.rademaker@gmail.com
penningmeester: Jan Kistemaker,j.kistemaker@kpnmail.nl
secretaris: Ineke van Rossum-Spruit Koopmans secretaris@over-noord.nl
lid: Nel Hartmann, minel1951@kpnmail.n
lid: Truus de Bruin, t.koopman1948@kpnmail.nl

Coördinatoren Activiteiten ‘Wijkcentrum Over-Noord’
technisch voorzitter: Jan Kistemaker, j.kistemaker@kpnmail.nl
coördinatoren activiteiten: Arthur van Asdonck, ahasdonck@ziggo.nl
coördinator vrijwilligers: Ineke van Rossum-Spruit Koopmans secretaris@over-noord.nl
secretaris: Truus de Bruin, tkoopman1948@kpnmail.nl

Website
Eindredactie: Nel Hartmann, minel1951@kpnmail.nl
Webmaster: Aart Reitsma, aart.scheendijk@wxs.nl

Sponsoring
Contactpersoon: Marcel Rademaker m.p.rademaker@gmail.com

Nieuwsbrief
Eindredactie, vormgeving en uitvoering Nel Hartmann minel1951@kpnmail.nl

Verhuur
Contactpersoon: Hans Cabo, cabohl42@gmail.com, 06-50406896

Whatsapp Buurtpreventie
Contactpersoon: Leo Bloemhard, leo.bloemhard@kpnmail.nl

Adres wijkcentrum Over-Noord
Vrijheidslaan 4
3621 HH Breukelen
KvK: 51449404

Algemeen emailadres Over-Noord: overnoord@gmail.com

Wifi aanwezig