Ontmoetings- en activiteiten centrum

Contactadressen Wijkcentrum

Algemeen adres:
Wijkcentrum Over-Noord Breukelen
Vrijheidslaan 4
3621 HH Breukelen


Bestuur Wijkcentrum Over-Noord
voorzitter: Marcel Rademaker,
penningmeester: Jan Kistemaker,
Algemeen lid: Truus de Bruin,
Secretaris: Djoemirah de Vette


Coördinator Activiteiten
Truus de Bruin,

Coördinator Repaircafé
Jan Kistemaker,

Coördinator Sponsoring
Contactpersoon: Marcel Rademaker,

Coördinator Verhuur
Djoemirah de Vette,

Nieuwsbrief
Eindredactie, vormgeving en uitvoering Nel Hartmann,

Technisch beheer
Jan Kistemaker,

Website
Eindredactie: Aart Reitsma